Grindar

Vi guidar dig i valet av grind

Vi har ett komplett sortiment av grindar i olika säkerhetsnivåer för att täcka in alla våra kunders skyddsbehov. De flesta olika typer av grindar kan fås både med eller utan automatik.

Skjutgrind

Lämplig för områden där man har lite högre krav på genomkörningsrisk och där tiden för öppningscykeln inte är av största betydelse. Öppning/stängningscykeln är cirka 30-60 sekunder. Skjutgrind kan levereras upp till 16 meters längd.

Vikgrind

Lämplig till områden där man har ett högt flöde på trafik och inte vill att grinden skall stå öppen efter passage. Öppning/stängningscykel är cirka 4-8 sekunder. Vikgrindar kan levereras upp till 8 meters längd.

Slaggrind

Manuell slaggrind är lämpligt när grinden inte öppnas frekvent.

Enkelgrind

Passar för gångtrafik och där man vill kunna öppna enkelt.

Relationsgrind

Lämplig där man vill kunna räkna trafik och styra till enmanstrafik t ex ID06-byggplatser.

Automatik & styrning

Vi erbjuder olika typer av grind- och bomstyrningar. Det finns system för grindöppning via mobilapplikation och system där du hanterar vilka personer som ska ha tillträde till ett område via sitt telefonnummer. Vi kan presentera olika lösningar och möjligheter som passar för just ditt område.

Våra projekt

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus. Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi kan hitta bästa lösningen för kunden.