Områdeslarm

Vi hjälper dig att välja rätt områdeslarm

Vårt elstaketsystem är det områdeslarm som är StaketLarms starkaste kännetecken. Det är ett system som ger larm vid avvikande spänning tack vare sin adaptiva förmåga. V-alert är en annan typ av områdesskydd. Det är ett vibrationslarm som känner av förändringar i staket, byggnader eller konstruktioner och då ger ett larm.

Elstaket

Vårt elstaket är både avskräckande och används för att tidigt upptäcka ett intrång på ett område. Elstaketet monteras på insidan av till exempel ett industristaket och har en larmfunktion som genereras vid avbrott på larmtrådarna, när trådarna klipps, kommer emot varandra och vid kontakt med jord.

Staketlarmet är unikt, patenterat och oerhört driftsäkert. Vi arbetar med ett digitalt och intelligent system som tolkar och analyserar information på ett tillförlitligt sätt. Det undviker många fellarm, som vanligtvis orsakas av kraftiga vindar, snö, grenar, fåglar och vegetation.

Vårt elstaket fungerar utmärkt även i vårt nordiska klimat och har stor tolerans mot snö, is och kyla. Vårt elstaket kan monteras både på befintliga staket, nya staket, panelstaket, palissadstaket med mera. Det kan även användas som till exempel överklättringsskydd på murar eller uppklättringsskydd på tak.

Kontakta oss så tar vi fram en anpassad lösning för ditt behov.

Vibrationslarm

V-alert är ett vibrationslarm som känner av förändringar i staket, byggnader eller konstruktioner. V-Alert detektorn kan monteras på både fasta strukturer så som väggar, fönster, galler och dörrar men även på det flesta typer av stängsel.

Varje sensor känner av och registrerar förändringar på underlaget den är monterad på. Sensorernas enskilda status övervakas elektroniskt och analyseras kontinuerligt av moderenheten. Den adaptiva förmågan i systemet tar hänsyn till vad som är normala rörelser i underlaget. Systemet indikerar för larm när statusen för en sensor avviker i mönstret. Resultatet är ett system som är pålitligt i alla väderlekar, kräver minimalt underhåll samt flexibelt montage. Ett tryggt larmsystem helt enkelt!

Våra projekt

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus. Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi kan hitta bästa lösningen för kunden.