Vegetationsskydd

Effektiva lösningar för att undvika ogräs och annan vegetation

Våra vegetationsskydd hjälper dig med underhåll. Skydden håller effektivt ogräs och annan vegetation borta från ditt staket.

Prefabricerad betongbalk

Balkarna prefabgjuts med fiberbetong i stålformar och armeras med två stycken längsgående armeringsjärn. Formen på balken medför god vattenavrinning och förhindrar att ogräs och annan vegetation växer upp i staketet. Underhållet vid staketet förenklas då man med fördel kan klippa med åkgräsklippare intill staketet.

Betongmatta på rulle

Betongmatta på rulle, Concrete Canvas, är en produkt som kan rullas ut för att täcka ytor och sedan vattnas för att härda. Ytan blir solid och hård som betong samt kan även målas om man önskar annan kulör. Mattan kan användas för att hindra vegetation att tränga upp i staket och elstaket. Mattan går att montera under nya och befintliga stängsel eller på andra ytor.

Kontakta oss gärna för en visning av monterad betongmatta på vår visningsanläggning i Tollarp.

Våra projekt

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus. Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi kan hitta bästa lösningen för kunden.