Stängsel

Vi har lång erfarenhet av att säkra områden för att skapa en trygg miljö

Vi monterar en mängd olika typer av stängsel som ska passa för olika område och verksamheter.

Industristängsel

Industristängsel i Sverige är vanligen ett 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50×50 mm och 3 mm ståltråd samt tre rader taggtråd vilket ger en total höjd på 2.40m. Olika förutsättningar och behov kan dock påverka val av nät, såväl höjdmässigt som maskans storlek eller trådens grovhet. Detta beroende på vilken skyddsklass man vill uppnå.

Flätverket vävs av varmförzinkad, alternativt varmförzinkad och plastbelagd tråd för att säkerställa en lång livslängd. Standardfärger på flätverk är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart men kan beställas i valfri RAL kulör.

Stålnätspanel

Stålnätspanelstängsel består av svetsade nätpaneler och tillhörande stolpar med fastsättningsbeslag. Stålnätspaneler är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång
livslängd då risken för skador på grund av åverkan är mycket liten. Med panelstängsel kan du kombinera en hög säkerhetsgrad och ett tilltalande yttre.

Pallisad

Palissadstängsel är tåliga konstruktioner av svetsade, stående stålprofiler. Palissadstängsel passar där det ställs höga krav på både säkerhet och design. Palissadstängsel är svårforcerade och ger ett säkert områdesskydd.

Kastanjestaket

Kastanjestaket är ett elegant och miljövänligt staket som på ett naturligt sätt ramar in trädgården eller tomtgränsen. Staketet är bundet med ståltråd och tillverkat av kluvna kastanjepinnar.

Våra projekt

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus. Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi kan hitta bästa lösningen för kunden.