Projektering & Montage

Vi utför alla typer av entreprenader och montage inom områdesskydd.

Vi utför allt från schaktning och gjutning till förläggning av kanalisation och montering av stängsel och grindar.

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att projektera och hitta bästa lösningen till kunden. Vi skräddarsyr lösningar så att varje kunds behov tillgodoses.

Vi har egen verkstad där vi kan anpassa material och produkter för att skräddarsy lösningar. Vi utför montaget med våra egna montörer men vi har också ett nätverk av erfarna underentreprenörer.

Vi arbetar nära kunden i alla faser: från projekteringsstadiet, under montaget och vid framtida service. Du som kund får enkelt tag i oss, vi är flexibla, har hög servicegrad och vi har en gedigen erfarenhetsbank.