Undergrävningsskydd

Produkter när säkerhetskraven är höga

Ett undergrävningsskydd försvårar intrång under staketlinjen och förstärker ditt skydd.

Platsgjuten betongbalk

Under staketet schaktas det ur för att kunna byggas en form till gjutning av balk. Balken armeras längsgående och sammangjuts med stolpfundamenten. Undergrävningsskydden anpassas efter kundens önskemål när det gäller bredd och höjd.

Prefabricerad betongbalk

Balkarna prefabgjuts med fiberbetong i stålformar och armeras med två längsgående armeringsjärn. Formen på balken medför god vattenavrinning. Vid montage sammangjuts balkarna vid stolparna.

Rostfri plåt

Ett enklare undergrävningsskydd är att montera en plåt ned i marken stående i staketlinjen under stängslet.

Våra projekt

Vi arbetar med både små och stora projekt, enkla och mer avancerade montage men alltid med kunden i fokus. Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi kan hitta bästa lösningen för kunden.