Industriområde

Undergrävningsskydd med panelstaket

Ett områdesskydd i en högre säkerhetsklass består av ett kraftigare stängsel av stålnätspanel. Det har kombinerats med elstaketsystem och betongbalk som undergrävningsskydd.