Undergrävningsskydd

Platsgjuten betongbalk

Under staketet schaktas det ur för att kunna byggas en form till gjutning av balk. Balken armeras längsgående och sammangjuts med stolpfundamenten. Undergrävningsskydden anpassas efter kundens önskemål t.ex. bredd och höjd.

Prefabricerad betongbalk

Balkarna prefabgjuts med fiberbetong i stålformar och armeras med två stycken längsgående armeringsjärn. Formen på balken medför god vattenavrinning. Vid montage sammangjuts balkarna vid stolparna.